ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αύξηση της απόδοσης - Πρόληψη βλαβών

Επαγγελματική θερμογράφηση 

Καταγραφή όλων των προβλημάτων

Λύσεις για τον ιδιοκτήτη Φ/Β - Λύσεις για τον συντηρητή Φ/Β 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδιασμός πτήσης

Ο σχεδιασμός της πτήσης του drone γίνεται έτσι ώστε αυτή να εκτελεστεί πάνω από συγκεκριμένα σημεία και την κατάλληλη ώρα της ημέρας. Λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του κάθε project ή της αποστολής και γίνεται σωστή μελέτη πριν την πτήση

Αποκατάσταση των προβλημάτων

Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό αναλαμβάνει την αποκατάσταση των βλαβών.

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα συντήρησης των φωτοβολταϊκών εγγυάται τη γρήγορη και σωστή τεχνικά αποκατάσταση.

Χειρισμός θερμοκάμερας

Πριν την πτήση γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις (level, span, θερμ/σία περιβάλλοντος) στην θερμοκάμερα από εξειδικευμένο-πιστοποιημένο προσωπικό. Αυτές μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της πτήσης αν παραστεί ανάγκη. Η εικόνα μεταδίδεται ταυτόχρονα σε χειριστή drone και χειριστή θερμοκάμερας για ευκολότερο συντονισμό της πτήσης

Διαχείριση εγγυήσεων

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των εγγυήσεων των πάνελ.

Όλες οι επιπλέον μετρήσεις που τυχόν θα απαιτήσει ο κατασκευαστής των πάνελ, μπορούν να γίνουν από εμάς

Προσκομίζουμε τα απαραίτητα έγγραφα και αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τον κατασκευαστή.

Αποκατάσταση της βλάβης με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον ιδιοκτήτη

Ευανάγνωστες αναφορές προς παράδοση

Γίνεται επεξεργασία των αποθηκευμένων εικόνων και βίντεο. Παραδίδονται βίντεο και κάτοψη της εγκατάστασης με επισήμανση και ιδιαίτερη αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντος για κάθε project.

Αναλύονται τα προβλήματα και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης τους.

Κύρια μέριμνα μας είναι η σωστή αποκατάσταση της βλάβης και η αύξηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού πάρκου

Η ποιότητα της θερμογράφησης και η στοιχειοθέτηση των ευρημάτων, κάνουν την τελική μας αναφορά αναπόσπαστο και σημαντικότατο μέρος του φακέλου τεκμηρίωσης του έργου

 

Η Εταιρία

Με εμπειρία από το 2008 στην μελέτη και κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων, γνωρίζουμε τη σημασία της θερμογραφίας στη διαπίστωση της σωστής λειτουργίας μιας εγκατάστασης.

Για την εκτέλεση μιας εναέριας θερμογράφησης σε φωτοβολταϊκά απαιτούνται ειδικές γνώσεις σε
 

 i) Πτητικό τομέα και τομέα προγραμματισμού πτήσεως

 ii) Τομέα θερμογραφίας

iii) Τομέα φωτοβολταϊκών

και η εταιρία διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με τις γνώσεις αυτές:
 

i) Έμπειρο Πιλότο ελικοπτέρων (συνταξιούχο Αεροπορίας Στρατού) ως σύμβουλο πτητικής λειτουργίας

ii) Αεροναυπηγό Μηχανικό για τη συντήρηση των ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους)

iii) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη σωστή ερμηνεία της από αέρος θερμογράφησης

iv) Μηχανικό Υπολογιστών για την προετοιμασία της πτήσης και επεξεργασία των αεροφωτογραφιών μετά την πτήση
όπως και το ειδικό λογισμικό που απαιτείται.

Γιατί εναέρια θερμογράφηση;

Η εναέρια θερμογράφηση προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας, της εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, της πρόσβασης σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης υπό την σωστή οπτική γωνία, που απαιτούν οι κανόνες της θερμογράφησης. Σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανικές στέγες, και σε εγκαταστάσεις με τράκερ αποτελεί τον μόνο τρόπο να εκτελεστεί σωστά η θερμογράφηση των πάνελ

Ειδικότερα τα πλεονεκτήματα είναι:

1) Ποιότητα θερμογράφησης
Πολλές φορές στη θερμογράφηση από το έδαφος είναι αδύνατον να στοχεύσει η θερμοκάμερα υπό τη σωστή γωνία, ώστε να μη λαμβάνει ανακλάσεις από το περιβάλλον, ειδικά όταν πρέπει να στοχεύσει στην πάνω σειρά των πάνελ, όπου πολύ συχνά ανακλάται ο ουρανός με τα σύννεφα.
Από αέρος η μόνη ανάκλαση προέρχεται από τον ήλιο, και αυτή αποφεύγεται με την ρύθμιση της γωνίας της κάμερας (με ακρίβεια 1 μοίρας) και την πτήση την κατάλληλη ώρα της ημέρας ή την κατάλληλη εποχή του χρόνου. Η γωνία και ώρα πτήσης προκύπτουν από πίνακες που έχει αναπτύξει η εταιρία.

 

2) Γίνεται γρήγορα και υπό τις ίδιες συνθήκες

Ειδικά σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα γίνεται εώς και 10 φορές γρηγορότερα. Έτσι συγκρίνεται στο σύνολο του πάρκου η θερμοκρασία που τα πάνελ έχουν την ίδια πρακτικά ώρα της ημέρας, με τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας-ηλιοφάνειας
 

3) Παρέχει ευανάγνωστες αναφορές κοινοποιήσιμες σε τρίτους

Σε μία εικόνα κάτοψης φαίνονται οι θέσεις των προβληματικών πάνελ. Η εικόνα είναι αντικειμενική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς τα υπερθερμαινόμενα πάνελ φαίνονται πού βρίσκονται μέσα στο πάρκο.

 

Από εδάφους η θέση ενός προβληματικού πάνελ πρέπει να σημειωθεί στο σχέδιο και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.

 

4) Επεξεργασία μετά την πτήση

Παραδίδεται πλήρης αναφορά των ευρημάτων με παράδοση βίντεο ή κάτοψης, και επισήμανσης όλων των προβληματικών πάνελ και του είδος προβλήματος που έχουν. Ο πελάτης εύκολα ελέγχει και μόνος του τι έχει καταγράψει η θερμοκάμερα κατά την πτήση.

 

Πλεονεκτήματα του εξοπλισμού μας

Ο εξοπλισμός αποτελείται από:

α) το ΣμηΕΑ (drone)

β) την θερμοκάμερα με τον υπολογιστή της,

γ) το ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μετά την πτήση

Η επιλογή του εξοπλισμού έγινε ώστε να παρέχονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε θερμογράφηση που αναλαμβάνουμε

1) Το σύστημα κάνει μετάδοση εικόνας ταυτόχρονα σε χειριστή ΣμηΕΑ και χειριστή θερμοκάμερας, επιτρέποντας έτσι ο χειριστής ΣμηΕΑ να επικεντρώνεται στην πτήση και ο χειριστής θερμοκάμερας στη θερμογράφηση.
 

2) Όλοι οι χειρισμοί που γίνονται σε μια θερμοκάμερα χειρός γίνονται σε πραγματικό χρόνο κατά την πτήση. Χειρισμοί όπως ρύθμιση γωνίας κάμερας, ρύθμιση level-span θερμοκάμερας, αλλαγή παλέττας χρωμάτων, ανίχνευση μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας κλπ. Επιτρέπεται έτσι να ρυθμιστεί ιδανικά η θερμοκάμερα ακόμα και εν πτήσει.
 

3) Αποθήκευση συντεταγμένων σημείων, όπου έχουν τραβηχτεί οι φωτογραφίες (γεωαναφορά εικόνων ή geotagged pictures). Επιτρέπεται έτσι μετά την πτήση η σωστή επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων
 

4) Δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης φωτογραφιών και βίντεο με κανονική κάμερα πέρα από τη θερμοκάμερα
 

5) Διεξαγωγή αυτόνομης πτήσης με προκαθορισμένες παραμέτρους μέσω Η/Υ. Παράμετροι πτήσης όπως η διαδρομή, το ύψος, η γωνία της θερμοκάμερας, η ταχύτητα, ο χρόνος πτήσης καθορίζονται από πριν και μετά από μελέτη για την κάθε αποστολή θερμογράφησης
 

6) Αντοχή σε ριπές ανέμου ως 11m/s

Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Φωτοβολταϊκά

Εντοπισμός συστοιχιών και κιβωτίων διασύνδεσης που υπολειτουργούν.

Ανάλυση βλάβης σε επίπεδο κυψέλης (cell) πάνελ.

Εύρεση:

α) Hot spot

β) Φαινομένου PID

γ) Διόδων που υπολειτουργούν

δ) Σκιάσεων & ακαθαρσιών

Παράδοση κάτοψης της εγκατάστασης

Προτάσεις επιδιόρθωσης και βελτίωσης της εγκατάστασης

H/M & κτιριακές θερμογραφήσεις

Εντοπισμός διαρροών θερμότητας, σφαλμάτων μόνωσης και υπερθέρμανσης Η/Μ εξοπλισμού

Παράδοση εικόνων κάτοψης, και πλαγίων όψεων του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου καθώς και βίντεο.

 

 

Βιομηχανικές Υποδομές

Θερμογράφηση δυσπρόσιτων σημείων και βιομηχανικών στεγών.

Εντοπισμός διαρροών επικίνδυνων και μη υγρών και αερίων

Διαπίστωση καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού

Αποφυγή λόγω παρατήρησης από ψηλά των περισσότερων ανακλάσεων που παρατηρούνται από γειτονικές υφιστάμενες κατασκευές

Θερμογράφηση ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου αγωγών αερίών και υγρών που εκτείνονται σε μεγάλο μήκος

 

 
Γραφείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητήστε τώρα μία προσφορά από εμάς!

Αιτηθείτε προσφορά για εναέρια θερμογράφηση με ένα κλικ!

 

 

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

 

Ερωτήσεις

Μαυρουκάκη 47, Μέγαρα, Αττική

air1.thermaldrones@gmail.com

Τηλ: 2296034597, 6936919614

Grafeia.png

Success! Message received.